Terug naar de hoofdpagina
Home | Werkterreinen | Visie | Aanpak | Persoonlijkheid | Contact | Publicaties

HANS VAN BEEKUM

Organisatieadvies · Projectbegeleiding · Trainingen

Mijn missie:
"Mensen stimuleren tot prestaties die zij zelf niet voor mogelijk hadden gehouden"


 • Werkterreinen

  Ik begeleid vernieuwingsprojecten binnen bedrijven. Dat kan gaan om het invoeren van projectmanagement, kwaliteitsmanagement, productiebesturingssystemen of zonder meer het bereiken van een efficiëntere bedrijfsvoering.
  Daarbij coach ik mensen in resultaatgericht, projectmatig denken en werken.
  Mijn rol in dat proces is die van adviseur, trainer, coach of begeleider.

  Het doel dat ik nastreef is het neerzetten van een organisatie, die vennoten, managers, leidinggevenden en medewerkers de motivatie en het plezier geeft om op déze wijze met elkaar de hoofddoelstellingen te realiseren.

 • Visie

  Bij vernieuwing gaat het om een cultuuromslag. Daarbij is het leggen van een goed fundament essentieel, anders creëer je geen draagvlak. Alleen als team kun je het gewenste eindresultaat bereiken, en daarin moet iedereen, met onderling respect, zijn eigen rol kunnen spelen. In dat proces moet je niet óver mensen praten maar mét mensen.

 • Teamax

  TeamaX is een flexibel samenwerkingsverband van vier zelfstandige ondernemers. Wij hebben complementaire ervaring en kennis in operationeel en strategisch management, innoveren van organisaties en motiveren van medewerkers. Wij ontwikkelen nieuwe coachings- en trainingsproducten, zoals “Managers Go 4 the Best”, waarin managementuitdagingen centraal staan, zoals: het samenwerken als team, het omgaan met de dagelijkse gang van zaken, het leiding geven aan een doordachte aanpak, het uitzetten van de juiste koers en het realiseren van doelstellingen.
 • Aanpak

  Resultaatgericht en stapsgewijs:

  • Een afstemmend gesprek op directieniveau: hoe staat men tegenover dit vernieuwingsproces? Zijn we het eens over datgene wat ervoor nodig is om het doel te bereiken? Hoe ga je daarin met mensen om? Kortom: het moet 'klikken'.
  • Een projectplan: wat ga ik doen en hoeveel tijd vergt dat, niet alleen van de adviseur, maar ook van de medewerkers van het bedrijf? Het is van belang de plannen aan het héle bedrijf te presenteren.
  • Inventarisatie: via interviews met allerlei verschillende mensen onderzoek ik hoe men werkt en wat er in de organisatie leeft. Processen worden in hun onderlinge samenhang in beeld gebracht en de competentie van de medewerkers die hierin een rol spelen gepeild.
  • Het vernieuwingsproces: samen gaan we kijken hoe we tot vernieuwing kunnen komen. Meestal streef ik naar het benoemen van een projectleider en proceseigenaren. Zij zijn degenen die het echt moeten gaan dóen. Mijn rol is het oppeppen en meekrijgen van iedereen die erbij betrokken is en mensen tot optimale samenwerking te stimuleren. Uiteindelijk maak ik mezelf in de loop van dit proces overbodig.
  • Trainingen zullen in het algemeen onderdeel uitmaken van het totale vernieuwingstraject. Afhankelijk van de vraag kunnen ook afzonderlijke trainingen in project- of kwaliteitsmanagement gegeven worden. Daarbij zorg ik altijd voor een vervolgtraject in het bedrijf zelf om te kijken hoe het in de praktijk loopt.
 • Persoonlijkheid

  Hans van Beekum (1948) is een self-made man. Begonnen in het metaalverwerkingsbedrijf van zijn vader ontwikkelde hij zich via planning, kwaliteitsbeheersing, projectmanagement en een studie bedrijfskunde steeds meer in de richting van organisatievernieuwing. Dat betekent dat hij zich thuis voelt bij alle lagen in de organisatie en met heel veel verschillende mensen om kan gaan. Door in de breedte te denken en zaken onderling te koppelen legt hij onverwachte links. Hij noemt zichzelf een 'pitbull', eigenzinnig, realistisch en altijd actief.
  De rode draad in zijn leven: hij weet mensen te stimuleren tot dingen die ze zelf niet voor mogelijk hadden gehouden.

Holding Adviesbureau Van Beekum © 2004